Členové RAROSP

Současná koordinátorka RAROSP:
Mgr. Šárka Vlková,

Email: info@pksp.cz

IČO: 68407696

Zástupce: Mgr. Pavel Pěnkava, PhD. - pavelpenkava@praha1.cz


Členové RAROSP:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Diakonie ČCE

Charita ČR

Slezská diakonie

Společnost sociálních pracovníků ČR

Asociace občanských poraden

Sdružení azylových domů v ČR

Kontakty na členy RAROSP

© 2011 Rada pro rozvoj sociální práce