Kontakt

Současná koordinátorka RAROSP:
Mgr. Šárka Vlková,

Email: info@pksp.cz

IČO: 68407696

Zástupce: Mgr. Pavel Pěnkava, PhD. - pavelpenkava@praha1.cz


Kontakt na zástupkyně členů RAROSP:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
prezident:
Jiří Horecký – prezident@apsscr.cz
zástupci:
Ing. Mgr. Alice Švehlová - reditelka@apsscr.cz

Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Výkonná rada:
Doc. PaedDr.Tatiana Matulayová, Ph.D. (předsedkyně) - tmatulay@gmail.com

Mgr. Marcela Křivánková, (místopředsekdyně) - marcela.krivankova@svoss.cz

Mgr. Jan Klusáček, (výkonný tajemník) - jan.klusacek@wearelumos.org
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. - mojzis@zsf.jcu.cz
Mgr. Radka Janebová, Ph.D. - radka.janebova@uhk.cz

Diakonie ČCE
ředitel:
Jan Soběslavský – sobeslavsky@diakonie.cz
zástupci:
Bc.Petr Neumann – petr.neumann@diakonie.cz
PhDr. Hana Janečková, Ph.D. – janeckova@diakoniecce.cz

Charita ČR
ředitel:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo – lukas.curylo@caritas.cz
zástupce:
Mgr. Olga Petřivá – fatima@praha.charita.cz

Společnost sociálních pracovníků ČR
předsedkyně:
JUDr. Věra Novotná – vera.novotna@mpsv.cz
zástupce:
PhDr. Pavel Pěnkava – PavelPenkava@praha1.cz

Asociace občanských poraden
ředitel:
Mgr. Stanislav Skalický – stanislav.skalicky@obcanskeporadny.cz
zástupce:
Andrea Bézová – andrea.bezova@obcanskeporadny.cz

Sdružení azylových domů v ČR
ředitelka:
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. - dana.nedelnikova@azylovedomy.cz
předsedkyně – statutární zástupce:
Mgr. Iva Poláčková - iva.polackova@azylovedomy.c
Mgr. Iva Poláčková – zástupce v RAROSP

© 2011 Rada pro rozvoj sociální práce