Odkazy

Členové RAROSP:

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Charita Česká republika

Společnost sociálních pracovníků

Slezská diakonie

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR


Státní správa:

Ministerstvo práce a sociálních věcí


Podporujeme:

      Časopis – Sociální práce/Sociálna práca 
Další informace o časopise a vybrané články ke stažení najdete na webu www.socialniprace.cz
Časopis lze objednat prostřednictvím online formuláře na www.socialniprace.cz/objednavka.php, případně přímo u Olgy Cídlové (olga.cidlova@socialniprace.cz, + 420 549 495 224).

      Zpravodaj – Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
lze objednat emailem, případně na adrese APSS ČR, Dolní Hejčinská 28, 779 00 Olomouc za roční předplatné 200 Kč. 

© 2011 Rada pro rozvoj sociální práce